Halloween Costume ideas 2015

अर्रअद : ईशवाणी (सुबोध कुरआन)


(८) अल्लाह प्रत्येक गर्भवतीच्या गर्भाशयाबद्दल जाणतो. जे काही त्याच्यात तयार होते त्यालाही तो जाणतो आणि जे काही त्यात कमी-जास्त होते त्याचीही त्याला माहिती असते.१७ प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याच्यापाशी एक प्रमाण निश्चित आहे.

(९) तो गुप्त आणि प्रकट प्रत्येक गोष्टीचा विज्ञाता आहे. तो महान आहे आणि प्रत्येक स्थितीत उच्चतर राहणारा आहे.

(१०) तुम्हापैकी कोणीही, मग तो मोठ्याने बोलो अथवा हळू आणि कोणी रात्रीच्या अंधकारात लपलेला असो अथवा दिवसाच्या प्रकाशात चालत असो त्याच्यासाठी सर्व एकसारखेच आहे.

(११) प्रत्येक माणसाच्या पुढे आणि मागे त्याने नियुक्त केलेले निरीक्षक लागून आहेत जे अल्लाहच्या आज्ञेने त्याच्यावर देखरेख करीत आहेत.१८ वस्तुस्थिती अशी आहे की अल्लाह कोणत्याही जनसमूहाच्या स्थितीत परिवर्तन करीत नाही जोपर्यंत तो स्वत: आपल्या गुणांना बदलत नाही. आणि जेव्हा अल्लाहने एखाद्या जनसमूहावर अरिष्ट आणण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ते कोणाच्याही टाळल्याने टळू शकत नाही, आणि अल्लाहच्या विरोधात अशा जनसमूहाचा कोणी संरक्षक व मदतगारही असू शकत नाही.१९ 

(१२) तोच आहे जो तुमच्यासमोर विजा चमकवितो ज्यांना पाहून तुम्हाला भयही वाटू लागते आणि आशाही पल्लवतात. तोच आहे जो पाण्याने भरलेले ढग उठवितो.

(१३) मेघगर्जना त्याच्या स्तुतीबरोबर त्याचे पावित्र्यगान करते२० आणि दूत त्याच्या धास्तीने थरथर कापत त्याचे पावित्र्य वर्णन करतात.२१ तो कडकडणाऱ्या विजांना पाठवितो (आणि कधी कधी) त्यांना ज्यावर इच्छितो अगदी तशा स्थितीत कोसळवितो जेव्हा लोक अल्लाहच्या बाबतीत वाद घालीत असतात. खरोखर त्याची किमया मोठी जबरदस्त आहे.२२


१७) म्हणजे गर्भाशयात बाळाचे शरीर, शक्ती आणि योग्यता, क्षमता इ. मध्ये जे काही कमी-जास्त होते ते अल्लाहच्या निगरानीत होत असते.

१८) म्हणजे एवढेच नव्हे की अल्लाह प्रत्येकाला प्रत्येक स्थितीत सरळ पाहात आहे आणि प्रत्येकाच्या सर्व जीवनव्यवहाराला जाणून आहे, तर अल्लाहचे नियुक्त निरीक्षकसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीसोबत तैनात आहेत आणि ते निरीक्षक माणसाच्या प्रत्येक जीवनकर्मांची नोंद सुरक्षित करीत आहेत. याचा येथे उल्लेख करण्याचा हेतु हा आहे की अशा ईश्वराच्या ईशत्वात जे लोक असे समजून जीवन जगतात की त्यांना या जमिनीवर बेलगाम उंटासारखे बेजबाबदार समजून सोडून दिले आहे आणि असा कोणीच नाही ज्याच्यासमोर आपल्या कर्मांबद्दल ते उत्तरदायी आहेत तर असे लोक स्वत:च आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत.

१९) म्हणजे या गैरसमजुतीतसुद्धा राहू नका की, अल्लाहजवळ कोणी पीर, फकीर किंवा बुजुर्ग किंवा जिन्न, फरिश्ता असा भारदस्त आहे की तुम्ही काहीही करा ते तुमचे नजराणे, भेट इ.ची लाच घेवून तुम्हाला तुमच्या कुकर्मांच्या दुष्परिणामांपासून  वाचवतील.

२०) म्हणजे ढगांच्या गर्जना स्पष्ट करीत आहे की ज्या अल्लाहने हवा चालवली, ही वाफ निर्माण केली आणि ढग जमविले; विजेला पावसाचे कारण बनविले आणि पृथ्वीवरील सजीवांसाठी जल उपलब्ध करून दिले; तो अल्लाह सर्व दोषांपासून आणि उणिवांपासून पवित्र आहे. अल्लाह आपल्या सामर्थ्यात आणि तत्त्वदर्शितेत परिपूर्ण आहे. तो आपल्या गुणांमध्ये दोषरहित आणि आपल्या प्रभुत्वात एकमेव आहे कोणी त्याचा भागीदार नाही. जनावरांप्रमाणे ऐकणारे तर त्या ढगांमध्ये फक्त गर्जनाच ऐकतात परंतु जे बुद्धीसंगत ऐकण्याची शक्ती बाळगतात ते ढगांच्या गर्जनेत एकेश्वरत्वाची उद्घोषणा ऐकतात. 

२१) फरिश्ते अल्लाहच्या प्रतापाने कंपित होणे आणि गुणगान करण्याचा उल्लेख मुख्यत्वे येथे यासाठी केला की अनेकेश्वरवादी प्रत्येक युगात फरिश्त्यांना देवता आणि उपास्य बनवित आले आहेत. त्यांचा विचार होता की ते अल्लाहबरोबर त्याच्या ईशत्वात भागीदार आहेत. या चुकीच्या धारणेचे खंडन करताना स्पष्टत: सूचित केले की अल्लाहच्या सर्वोच्च् सत्तेमध्ये ते भागीदार मुळीच नाहीत तर ते सर्व अल्लाहचे आज्ञाधारक व सेवक आहेत आणि आपल्या स्वामीच्या प्रतापाने ते कंपित होऊन त्याचे ईशगान करतात.

२२) म्हणजे त्याच्याजवळ अगणित युक्त्या आहेत. तो ज्यावेळी ज्याच्याविरुद्ध कोणत्याही युक्तीने काम घेऊ शकतो की वार करण्यापूर्वी आणि जखम होण्यापूर्वी एक क्षणासाठी माणसाला खबर होत नाही की कोठून व कधी वार होणार आहे. अशा सामर्थ्यवान अस्तित्वाविषयी अविचाराने कोणी काहीही बरळत असेल, तर त्यांना बुद्धिमान कोण म्हणणार?


Post a Comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget